Театр у моста - 2018

2018


02.03.2018 Александра о мастер-классе Сергея Федотова и выступлении театра «У Моста» в Дублине

Уважаемый Сергей,

Большое спасибо за отличный мастер-класс в Дублине. Это был поразительный опыт, который принес мне большую радость, удовольствие и наполнил энергией. Еще ни один мастер-класс не произвел на меня такого сильного впечатления, столько в нем было поразительной энергии. Я очень рада, что довелось поработать с настоящими актерами, такие возможности выпадают нечасто, и это еще больше усилило положительное впечатление!

Я очень рада, что Ваш театр посетил Ирландию, надеюсь, что снова приедет к нам. Вначале я сходила на «Женитьбу» Гоголя, потому что очень люблю русскую литературу, и посмотреть Гоголя в оригинале, на русском, было моей мечтой. Отличное выступление, я до сих пор под впечатлением! Все персонажи подобраны с удивительной точностью, особенно мне понравился Анучкин, ну и, конечно же, Подколесин, глаз не могла оторвать. Превосходно! Меня так это вдохновило, что я сразу взялась за прочтение «Мертвых душ» на польском. После просмотра «Женитьбы» я уже знала, что просто должна быть и на втором спектакле. Здесь я тоже была под сильным впечатлением, особенно под конец выступления. Когда герои начали танцевать ирландский танец риверданс, эта сцена показалась мне просто магической и затронула душу. На глаза навернулись слезы от любви к Ирландии и почтения к ней.

Спасибо за футболку театра «У Моста», вообще не хочется ее снимать. Буду часто ее носить, ведь сколько замечательных воспоминаний она навевает, улыбаюсь не переставая.

Передаю Вам большой привет. Надеюсь, что Вы снова приедете в Ирландию, с еще более обширным репертуаром. 

Всего самого лучшего!

Александра, Дублин

 

Drogi Siergieju,

bardzo dziękuję za wspaniały warsztat w Dublinie. To było fantastyczne doświadczenie, które napełniło mnie wielką radością, szczęściem i energią. Jeszcze żaden warsztat nie wywołał na mnie tak ogromnego wrażenia, było w nim tyle fantastycznej energii. Niezmiernie się cieszę, że mieliśmy możliwość współpracy z prawidziwymi aktorami, taka sposobność rzadko się przydarza, dlatego jeszcze bardziej jestem szcześliwa z tego powodu.

Bardzo się cieszę, że wasz teatr zawitał do Irlandii, mam nadzieję, że znów przyjedzie do nas. Ja początkowo wybierałam sie tylko na “Ożenek” Gogola, ponieważ bardzo kocham rosyjską literaturę i obejrzeć Gogola w oryginale, po rosyjsku było moim marzeniem. Sztuka była po prostu wspaniała i do teraz jeszcze jestem pod jej wrażeniem. Wszystkie postacie – cudowne, autentyczne kreacje, szczególnie mi przypadł do gustu Anuchkin, no i oczywiscie Podkolesin, nie moglam oderwać oczu. Przewspaniałe! Jestem zainspirowana i od razu zaczełam czytać “Martwe dusze” po polsku. Po tym jak zobaczyłam “Ożenek”, wiedziałam już, że muszę przyjść na drugi spektakl. I tu rownież wielki przepływ emocji, szczególnie w końcowej części sztuki. Kiedy postacie zaczęły tańczyć taniec irlandzki – to była dla mnie naprawdę magiczna scena i bardzo wzruszająca. Napłynęły mi łzy do oczu, bo było czuć wielką milość do Irlandii i hołd.

Dziękuję za koszulkę, nie chce jej wcale zdjemować i będę ją często nosić, bo mam same wspaniałe, wspaniałe wspomnienia teraz z nią związane, a uśmiech nie schodzi mi z twarzy.

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że znów przyjedziecie do Irlandii, z jeszcze większym repertuarem.

Wszystkiego dobrego!

Aleksandra, Dublin