Театр у моста - 2016

2016


07.12.2016 Честмир Копецкий. Современный русский театр чешским – европейским взглядом.

Честмир Копецкий. Кинопродюсер (Чехия)
ФЕДОТОВА – знаю. МИЛЬГРАМА – не знаю!
Современный русский театр чешским – европейским взглядом.
Или Как я узнал Театр « У Моста» и Сергея Федотова.

В Карловых Варах в 2001 году мы искали режиссера для постановки пьесы « Чайка» и знатоки русского театра  рекомендовали нам Сергея Федотова. Он прибыл и совершил невероятное!  Он   не только поставил спектакль, но и во время репетиций, обучил совсем новую тогда труппу театра. Спектакль прошел с большим успехом, так же как и более поздняя   постановка   «Идиота» в Остраве и спектакль по пьесе «Собачье сердце» в театре Арена, который был признан лучшей чешской театральной постановкой года /Премия Альфреда Радока 2003/. Кроме того, мы пригласили труппу Театра  «У Моста» в Чехию , и она успешно гастролировала в наших театрах .

Федотов и его театр сразу заворожили меня. Я следил за его триумфальным турне по Европе: Берлин, Вена, Прага, Братислава и другие в 2015 году. Всякий раз, когда этот театр приезжает на гастроли в Европу билеты бывают заранее распроданы.

Мое восхищение этим театром впоследствии привело меня к визиту в Пермь, где я увидел  много замечательных спектаклей этого театра и полюбил этот город. Фактов, пожалуй, уже достаточно. Все это привело меня к тому, что сейчас я готовлю документальный фильм о  Пермском   Театре «У Моста.

В действительности, я считаю Театр «У Моста» одним из ведущих европейских театров. Он работает инновационно, является создателем единственного в мире фестиваля МакДонаха, a его спектакли всегда представляют нам величайшие ценности русского театра. Когда-то я был продюсером чешского телевизионного фильма «Сегодня вечером в московских театрах». Я думаю, что Театр «У Моста» является прекрасным продолжателем европейской известности русской театральной школы.

 

Честмир Копецкий
Чешский кино и телевизионный продюсер, Восьмикратный Лауреат Национальной премии за лучший чешский фильм, Член президиума Чешской академии кино и телевидения, Педагог Академии кино и телевидения

__________

Současné ruské divadlo českýma – evropskýma očima.
/legendární Fedotov – neznámý Milgram/
Aneb Jak jsem poznal Divadlo u mostu a Sergeje Fedotova.

V Karlových Varech jsme v roce 2001 hledali režiséra pro nastudování hry Racek a znalci ruského divadla nám doporučili Sergeje Fedotova. Přijel a neuvěřitelným způsobem nám nejen připravil inscenaci, ale během zkoušek vyškolil tehdy nový herecký soubor. Hra měla velký úspěch zopakoval v Ostravě s hrou Idiot a v Divadle Aréna s hrou Psí srdce, která byla vyhlášena nejlepší českým divadelním představení roku /Cenou Alfréda Radoka v roce 2003/.

Pozvali jsme i soubor  Divadla u mostu a ten s úspěchem projel našimi divadly s hrou Pánočka.

Fedotov a jeho Divadlo mne uhranuli. Sledoval jsem jeho triumfální cestu Evropu / Berlín, Vídeň, Praha, Bratislava a další v roce 2015/.Kdykoliv k nám přijede je toto divadlo násobně vyprodáno.

Můj obdiv následně vedl i k návštěvě Permu, kde jsem shlédl tři úžasná představení a zamiloval toto město.

Tak už dost faktů. Tohle všechno mne vedlo k tomu, že připravuji dokumentární film o Divadle u mostu.

Považuji je totiž za jedno ze špičky evropských divadel. Pracuje novátorským způsobem, pořádá festival McDonatha a jeho představení patří vždy k reprezentaci největších hodnot ruského divadla. Jak historických tak současných.

Kdysi jsem byl producentem českého televizního filmu Dnes večer v moskevských divadlech. Myslím, že Divadlo u mostu na jejich evropskou proslulost skvěle navazuje. 

 

Čestmír Kopecký
Český filmový a televizní producent, Osminásobný držitel ceny za nejlepší český film, Člen presidia české filmové a televizní akademie, Pedagog Filmové a televizní akademie, Exředitel Městského divadla v Karlových Varech, Divadla husa na provázku, umělecký šéf divadla Minor.